Kvalitní vzdělání pro mladé
Ready, Steady, Go!
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Ready, Steady, Go!
Shrnutí projektu Ready, Steady, Go!
Anotace projektu – ERA+
Program (sektor): ERA+ VET
Kategorie: Udržitelnost
Název projektu: Ready, Steady, Go!
Žadatel: Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Zapojené země: Česká republika, Polsko, Rumunsko, Řecko
Délka projektu: 36 měsíců (dodržet formát měsíců)
Rozpočet: 121 916,93 eur
Druh projektu: Projekt spolupráce
Zaměření: Elektromobilita
Obsah:
Projekt Ready, Steady, Go! je výsledkem spolupráce čtyř evropských středních škol, a to z České republiky, Řecka, Polska a Rumunska. Cílem projektu bylo zvýšit obecné povědomí o potřebě snižování škodlivin v ovzduší produkovaných dopravními prostředky, zejména v automobilovém průmyslu. V souvislosti s tím došlo k doplnění Školního vzdělávacího programu o technická témata, která jsou zaměřená na konstrukci vozidel s elektromotory. Protože společným cílem projektu bylo zkonstruování vlastních elektro motokár, kladl se velký důraz na jejich návrh, parametry a konstrukci. Součástí procesu pak také bylo společné testování strojů všech zapojených partnerských škol.
Během projektu Erasmus+ se do každé vzdělávací aktivity zapojilo vždy dvacet čtyři žáků pod vedením osmi učitelů. Partnerské školy si v rámci spolupráce vzájemně vyměňovaly zkušenosti a uplatňovaly výukovou metodu Blended Learning. Zatímco žáci pod vedením učitelů odborného výcviku sestrojovali elektro motokáry, učitelé odborných předmětů sepisovali manuály k jejich sestavení. V rámci poslední vzdělávací aktivity proběhly závody mezi jednotlivými školami, kde se testovala rychlost elektro motokár a výdrž baterií v nich. V závěru se vyhodnocoval nejlepší konstrukční návrh.
Největším přínosem projektu byla samotná spolupráce škol, při níž docházelo ke vzájemné výměně zkušeností. Učitelé společně konzultovali postup při návrhu elektro motokár a žáci měli možnost porovnávat své vědomosti a dovednosti, což uskutečňovali zejména během společných setkání jednotlivých škol. Velmi důležitou roli hrála také komunikace v angličtině. Díky tomuto projektu se naše škola rozhodla zavést kroužek zaměřený na mechaniku motokár a navíc získala partnery v zahraničí, se kterými bude udržovat spolupráci i do budoucna.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp