Kvalitní vzdělání pro mladé
Přijímací řízení
Zrychlená navigace - HomePage - Pro uchazeče - Přijímací řízení
Podání přihlášek do 2.kola přijímacího řízení
Přehled volných míst pro 2.kolo:
Máte na výběr ze tří různých způsobů, jak podat přihlášku na střední školy.
Přihláška:
Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat v termínu do 24. května 2024.
Pro druhé kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání (tzn. 3 přihlášky).
Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn., že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
Bližší informace k přihlašování ke vzdělávání na SŠ:
Informační web MŠMT k přihlašování na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz
Informace o Jednotné přijímací zkoušce a ukázkové testy: prijimacky.cermat.cz
Stránky MŠMT msmt.cz
Úřední hodiny sekretariátu:
7:00-14:30
Adresa pro zaslání poštou:
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416,
739 91 Jablunkov
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp