Kvalitní vzdělání pro mladé
Ochrana osobních údajů
Zrychlená navigace - HomePage - O škole - Dokumenty školy - Ochrana osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, se sídlem Školní 416, 739 91 Jablunkov, IČO: 00100340 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Pokud Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
požadovat od Střední, Jablunkov, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední školou, Jablunkov, příspěvkovou organizací;
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední školou, Jablunkov, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední, Jablunkov, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školu, Jablunkov, příspěvkovou organizací;
požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole, Jablunkov, příspěvkové organizaci podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost Moore Advisory CZ s.r.o. od 1.1.2024 do 31.12.2026.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
Datová schránka: q4hs4wu
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp