Kvalitní vzdělání pro mladé
Mezinárodní projekt Interreg V-A
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Mezinárodní projekt Interreg V-A
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR
Název projektu:
Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol / Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
Kód projektu: 304011U990
Operační program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z: Evropského fondu pro regionální rozvoj
Prioritní osa: Využívání inovativního potenciálu
Specifický cíl: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
Celkové způsobilé výdaje projektu: 226 317,60 EUR
Partnerská škola: Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
Popis projektu:
Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost absolventů partnerských škol na trhu práce, a to rozvojem a inovací výuky v oblasti diagnostiky poruch benzínových motorů a elektromotorů a v oblasti elektrotechniky. Za tímto účelem budou pořízeny moderní technologie pro uvedené oblasti, umožňující rozvoj praktických dovedností žáků požadovaných zaměstnavateli. Současně budou vytvořeny výukové materiály, podporující rozvoj kompetencí žáků v práci s těmito technologiemi. Specifickým cílem projektu je podpora výměny odborných znalostí a zkušeností pedagogů a žáků a motivace žáků ke studiu a práci v technických oborech. Těchto cílů bude dosaženo realizací výměnných pobytů a exkurzí do firem pro pedagogy a žáky a vytvořením společné internetové prezentace propagující autoopravárenské obory a obory v oblasti dopravy.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp