Kvalitní vzdělání pro mladé
EU Work Experience
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - EU Work Experience
EU Work Experience
Název projektu: EU Work Experience
Číslo projektu: 2023-1- CZ01-KA122-VET-000139081
Program: Erasmus+
Klíčová akce: KA122-VET
Druh projektu: Krátkodobé mobility žáků
Délka projektu: 18 měsíců
Zahájení projektu: 1.12.2023
Rozpočet: 76 278 EUR
Partnerská země: Řecko
Hlavním cílem tohoto projektu je posílení klíčových kompetencí v odborném vzdělávání v reálném pracovním prostředí a jejich rozvoj za účelem dosažení vysoké kvality odborných dovedností prostřednictvím studia technologií, metod nebo technik uplatňovaných v řeckých firmách. Dalším důležitým cílem je posílení měkkých dovedností, zejména učení se druhého jazyka a získání sebedůvěry při komunikaci v cizím jazyce. Záměrem je také podporovat povědomí o evropské identitě prostřednictvím návštěv historických míst a objevováním našich společných evropských kořenů. Celkově lze říci, že stáže v zahraničí poskytují studentům jedinečnou příležitost kombinovat teoretické vzdělání se skutečným pracovním prostředím a získat klíčové kompetence pro svůj profesní rozvoj.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp