Kvalitní vzdělání pro mladé
Moderní výuka SOŠ a SOU Jablunkov
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Moderní výuka SOŠ a SOU Jablunkov
Projekt ROP
Název projektu: Modernizace výuky SOŠ a SOU Jablunkov
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00373
Integrovaná Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb, Školní 416, příspěvková organizace podala v roce 2008 žádost o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 https://www.rr-moravskoslezsko.cz, Prioritní osa:.2. Podpora prosperity regionu: 2.1. Infrastruktura veřejných služeb: dílčí oblast podpory: 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání pro projekt „Modernizace výuky SOŠ a SOU Jablunkov“. Žádost o podporu byla v roce 2009 schválená a projekt byl úspěšně zahájen.
Projekt navazuje na komplexní rekonstrukci dílen, která je v současné době realizována za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v rámci kterého proběhnou stavební práce.
Obsahem projektu je vybavení rekonstruovaných dílen stroji a zařízeními. Projekt řeší vybavení dílen (pracovišť odborné praxe stroji a zařízením).
Je rozdělen do tří základních tématických okruhů:
dílny kovoobrábění – 2 dílny rukodělné, 1 dílna strojního obrábění, 1 přípravna materiálu a práce s plechem, 1 svařovna, 1 dílna kování a opravy strojů
dílny oprav motorových vozidel – 3 dílny
odborná učebna s didaktickou technikou
Hlavní cíl projektu: modernizace pracovišť odborné praxe, která odpovídá současným trendům vývoje trhu práce s využitím moderních výukových metod.
Dílčí cíle:
podpora zkvalitnění praktické výuky
odstranění technických a bezpečnostních vad
rozšíření metod výuky pro pedagogy
zlepšení funkčnosti budovy dílen
Předpokládané ukončení projektu – září 2010.
Žadatel a realizátor projektu: Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb, Školní 416, příspěvková organizace
Financování:
Celkové náklady projektu: 5 192 939,- Kč, vlastní vklad: 479 093,-Kč (vlastní spolufinancování způsobilých výdajů 382 204,- Kč)
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp