Kvalitní vzdělání pro mladé
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: červenec 2021 - listopad 2023
Rozpočet: 450 mil. Kč
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu MSK a je realizován krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi.
Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
Významným přínosem je také výrazné zlepšení technického vybavení a rozsáhlé investice do technologií používaných pro výuku.
Aktivity projektu Střední školy Jablunkov:
Odborné aktivity:
O2 - Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
O3 - Vzdělávání učitelů - odbornost
O5a - Centra praktického vyučování (1. Centrum - Autocentrum, 2. Centrum - Strojní obrábění, svařování a přípravy materiálů, 3. Centrum IT - Učebna 3D tisku, automatizace a robotiky, Učebna počítačových sítí)
O6 - Učitel ve firmě
O7 - Žák ve firmě
O8 - Firma ve škole
O9 - Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
O10 - Podpora efektivních forem vzdělávání
Kariérové aktivity:
K4 - Motivační workshop pro žáky 1.ročníků
Polytechnické aktivity:
P3 - Spolupráce se ZŠ/MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří
P4 - Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
P5 - Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze
P6 - Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
Gramotnostní aktivity:
G1 - Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
G2 - Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
Jazykové aktivity:
J2 - Prezentiáda
J3a - Výjezdy žáků ke Dnům ve firmách
Šablony:
Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele
Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
Tandemová výuka SŠ/VOŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Personální podpora - Školní kariérový poradce
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp