INFO PRO STUDENTY: Jak začné NOVÝ školní rok 2021/2022? Více ZDE
Kvalitní vzdělání pro mladé
Zadání maturitní práce pro školní rok 2020/2021
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Zadání maturitní práce pro školní rok 2020/2021
Zadání maturitních prácí pro školní rok 2020/2021
Obor: Dopravní prostředky
Maturitní práce: Vylosování nebo přidělení odborného tématu do 19.10.2020
Délka práce: Minimálně 25 stran psaného textu. Započítává se obsah i použitá literatura.
Termín odevzdání: Do 15.4.2021 vedoucímu maturitní práce. Práce bude odevzdána ve dvou výtiscích v kroužkové vazbě.
Praktická část: Bude dodána jako příloha k teoretické části tzn. vytištěná PowerPointová prezentace.
Student, který bude vykonávat obhajobu maturitní práce, přinese sebou PowerPointovou prezentaci na nosiči CD nebo flash.
POKYNY, HARMONOGRAM (plnění dílčích úkolů)
1. Seznámení s tématem. Získat přehled o dostupnosti odborné literatury a informačních zdrojích. Zjištění technického zázemí, podmínek a možností pro měření. Dostupnost a použití měřících přístrojů.
Termín: 6.11.2020 do 12:00 hod.
2. Dle získaných materiálů, informací a instrukcí vytyčit obsah práce. Rozvrhnout a pojmenovat kapitoly a podkapitoly. Určit objekty a části pro měření. Stanovit způsoby a postupy pro měření.
Termín: 30.11.2020 do 12:00 hod.
3. Zpracování hrubého konceptu práce. Dokončené nebo rozpracované některé kapitoly. Provedeno alespoň jedno dílčí měření, nebo jeho část.
Termín: 18.12.2020 do 12:00 hod.
4. Kompletní zpracování práce v dokumentu WORD. Praktická část formou prezentace jako příloha. Předložení ke schválení a hodnocení.
Termín: 22.01.2021 do 12:00 hod.
5. Prostor pro kompletaci a případně doladění celé práce. Vytisknutí a svázání do kroužkové vazby. Odevzdání ve dvojím vyhotovení.
Termín: 15.04.2021 do 12:00 hod.
Bezpečně proti COVID-19
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp