Kvalitní vzdělání pro mladé
Zadání maturitní práce pro školní rok 2022/2023
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Zadání maturitní práce pro školní rok 2022/2023
Zadání maturitní práce pro školní rok 2022/2023
Obor: Dopravní prostředky
Maturitní práce: Vylosování nebo přidělení odborného tématu říjen 2022
Délka práce: Minimálně 25 stran psaného textu. Započítává se obsah i použitá literatura.
Termín odevzdání: Do 24.2.2023 do 12:00 vedoucímu maturitní práce. Práce bude odevzdána ve dvou výtiscích v kroužkové vazbě.
Praktická část: Bude dodána jako příloha k teoretické části tzn. prezentace vytištěná v PowerPoint.
Student, který bude vykonávat obhajobu maturitní práce, přinese sebou PowerPoint prezentaci na nosiči CD nebo flash.
Hodnocení: maturitní práce 40%, ústní obhajoba 60%.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp