Kvalitní vzdělání pro mladé
Profilová část maturity
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Profilová část maturity
Ředitel školy stanovil předměty profilové části MZ pro školní rok 2022/2023 na základě § 79 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., dále nově předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb., a dodatkem k ŠVP.
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2023
Dopravní prostředky 23-45-M/01 - 4.S
Český jazyk a literatura - ústní zkouška a písemná zkouška
Anglický jazyk - ústní zkouška a písemná zkouška
Výroba a logistika - ústní zkouška
Silniční vozidla - ústní zkouška
Opravárenství a diagnostika, praxe - písemná práce - obhajoba maturitní práce
Jarní zkušební období 2023
Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023.
Termíny:
26. 4. 2023 - písemná práce z českého jazyka a literatury
27. 4. 2023 - písemná práce z anglického jazyka
18. 5. – 19. 5. 2023 - ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací
Podzimní zkušební období 2023
Zkoušky profilové části se budou moci konat 1. – 20. září 2023..
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp