Kvalitní vzdělání pro mladé
Profilová část maturity
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Profilová část maturity
Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2023/24
Ředitel školy stanovil předměty profilové části MZ pro školní rok 2023/2024 na základě § 79 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., dále nově předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb.
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2024
Obor: Dopravní prostředky 23-45-M/01 – 4.S
Český jazyk a literatura – ústní zkouška a písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška a písemná zkouška (Pokud si žák zvolí z povinných
zkoušek společné části MZ cizí jazyk)
Výroba a logistika – ústní zkouška
Silniční vozidla – ústní zkouška
Maturitní práce s obhajobou:
Opravárenství a diagnostika, praxe – písemná práce
Obor: Informační technologie 18-20-M/01 – 4.I
Český jazyk a literatura – ústní zkouška a písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška a písemná zkouška (Pokud si žák zvolí z povinných zkoušek společné části MZ cizí jazyk)
Dvě zkoušky si žák volí z předmětů:
Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška
Počítačové sítě – ústní zkouška
Průmyslová automatizace – ústní zkouška
Maturitní práce s obhajobou:
Odborná praxe – písemná práce (Pozn. zahrnuje obsah učiva z předmětů: Počítačové sítě, Průmyslová automatizace, Grafika a multimédia + Programování a vývoj aplikací.)
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp