Kvalitní vzdělání pro mladé
Profilová část maturity
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Profilová část maturity
Ředitel školy stanovil předměty profilové části MZ pro školní rok 2021/2022 na základě § 79 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., dále nově předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb., a dodatkem k ŠVP.
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2022
Dopravní prostředky 23-45-M/01 - 4.S
Český jazyk a literatura - ústní zkouška a písemná zkouška
Anglický jazyk - ústní zkouška a písemná zkouška
Opravárenství a diagnostika, praxe - obhajoba maturitní práce - ústní zkouška
Výroba a logistika - ústní zkouška
Silniční vozidla - ústní zkouška
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp