INFO PRO STUDENTY: Jak začné NOVÝ školní rok 2021/2022? Více ZDE
Kvalitní vzdělání pro mladé
Profilová část maturity
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Profilová část maturity
Ředitel školy stanovil předměty profilové části MZ pro školní rok 2020/2021 na základě § 79 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Nově bylo stanoveno, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb., ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými.
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Dopravní prostředky 23-45-M/01 - 4.S
Silniční vozidla (SV), Mechanika (ME) - písemná zkouška, téma: Konstrukce vozidel a technické výpočty
Opravárenství a diagnostika (OAD), Praxe - obhajoba maturitní práce - ústní zkouška
Výroba a logistika (VL) - ústní zkouška
Český jazyk a literatura (ČJL) - ústní zkouška - nepovinná
Anglický jazyk (AJ) - ústní zkouška (pokud si student zvolí anglický jazyk ve společné části) - nepovinná
Související soubory ke stažení, Kritéria profilových zkoušek
Bezpečně proti COVID-19
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp