Kvalitní vzdělání pro mladé
Termíny maturitních zkoušek
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Termíny maturitních zkoušek
Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2022;
26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.
Jarní zkušební období 2023
Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2. – 5. května 2023.
Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023.
Podzimní zkušební období 2023
Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2023.
Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2023.
Zkoušky profilové části se budou moci konat 1. – 20. září 2023.
Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2023. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.
Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2023 budou moci registrovat na:
Více informací naleznete na stránkách Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání:
Termíny maturitní zkoušky 2023
24. února 2023 - Maturitní práce z OAD a praxe (odevzdání do 12:00)
31. března 2023 - Seznam literatury k ústní maturitní zkoušce (odevzdání do 12:00)
26. dubna 2023 - Písemná práce z ČJ (8:00)
27. dubna 2023 - Písemná práce z AJ (8:00)
2. května 2023 - Matematika (8:00)
2. května 2023 - Anglický jazyk (13:30)
3. května 2023 - Český jazyk a literatura (8:00)
18. května 2023 - Ústní zkouška (7:50)
19. května 2023 - Ústní zkouška (7:50)
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp