Kvalitní vzdělání pro mladé
Termíny maturitních zkoušek
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Termíny maturitních zkoušek
Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022;
27. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022.
Termíny konání zkoušek
Jarní zkušební období 2022
Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat od 2. do 5. května 2022.
Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022.
Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
Podzimní zkušební období 2022
Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2022.
Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022.
Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat od 1. do 20. září 2022.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp