INFO PRO STUDENTY: Od 4.1.2021 přecházíme opět na distanční výuku u všech ročníků v teoretickém i v praktickém vyučování!
Kvalitní vzdělání pro mladé
Termíny maturitních zkoušek
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Termíny maturitních zkoušek
Jarní termíny maturitní zkoušky 2021
Společná část maturitní zkoušky:
Didaktické testy ( 3. 5. – 7. 5. 2021 )
Profilová část maturitní zkoušky:
Písemná práce z českého jazyka ( 20. 4. 2021 )
Písemná práce z anglického jazyka ( 21. 4. 2021 )
Písemná maturitní zkouška (SV, ME) ( 29. 4. 2021 )
Obhajoba maturitní práce ( 18. 5. – 19. 5. 2021 )
Ústní maturitní zkouška ( 18. 5. – 19. 5. 2021 )
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
25. června 2021 pro podzimní zkušební období
Společná část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. května 2021.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp