Kvalitní vzdělání pro mladé
Společná část maturity
Zrychlená navigace - HomePage - Pro studenty - Maturity - Společná část maturity
Zkoušky společné části MZ 2023
Český jazyk a literatura - didaktický test
Anglický jazyk - didaktický test
Matematika - didaktický test
Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Kritéria hodnocení | Maturitní zkouška (cermat.cz)
Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2022/2023:
Jarní zkušební období 2023
Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023.
Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
Podzimní zkušební období 2023
Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2023.
Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2023.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jabunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp