Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Druhé kolo přijímacího řízení 2021
Ředitel Střední školy, Jablunkov, p.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení v termínu od 24.5.2021 do 10.6.2021.
Maturitní čtyřleté obory vhodné pro děvčata i chlapce:
1. 18-20-M/01 – IT v průmyslu
(Informační technologie)
Výuka je organizována v nových, specializovaných učebnách pod vedením pedagogů z IT oblasti a externích učitelů – odborníků z praxe.
2. 23-45-M/01 – Doprava a logistika
(Dopravní prostředky)
Perspektivní obor, který nabízí široké uplatnění v automobilní a dopravní oblasti s možností pokračování ve studiu na vysoké škole.
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 3. ročníku získají zdarma řidičský průkaz skupiny B a C.
Pro 2. kolo přijímacího řízení je potřebné předložit vyplněnou přihlášku společně s potvrzením prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy.
O pořadí uchazečů v 2. kole rozhodne průměr známek z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk a fyzika na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy podílem 50% za každé vysvědčení.
Učební tříleté obory:
(Mechanik opravář motorových vozidel)
Obor s výučním listem, vhodný pro děvčata i chlapce.
Výuka je organizována v sudých a lichých týdnech (teorie/praxe), po ukončení studia je na naší škole možnost pokračování v maturitním vzdělávání.
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 3. ročníku získají zdarma řidičský průkaz skupiny B a C.
(Opravář zemědělských stojů)
Obor s výučním listem vhodný pro chlapce.
Výuka je organizována v sudých a lichých týdnech (teorie/praxe), po ukončení studia je na naší škole možnost pokračování v maturitním vzdělávání.
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 2. a 3. ročníku získají zdarma řidičský průkaz skupiny B, C a T a dva svářečské průkazy dle výběru ve školní svářečské škole.
Pro 2. kolo přijímacího řízení je potřebné předložit vyplněnou přihlášku společně s potvrzením prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného učebního oboru.
Pořadí uchazečů se určuje podle výsledků vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy podílem 50% za každé vysvědčení.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp