Kvalitní vzdělání pro mladé
IT v průmyslu
Zrychlená navigace - HomePage - Pro uchazeče - Studijní a učební obory - IT v průmyslu
KÓD OBORU:
18-20-M/01 - Informační technologie
Absolvent se uplatní jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj. především v těchto oblastech: návrhy a realizace hardwarového řešení odpovídajících účelu nasazení, informačních technologií z hlediska hardwaru, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalace a správa aplikačního softwaru, instalace a správa operačních systémů, návrhy, realizace a administrace sítí, kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií včetně poradenství, obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků informačních technologií.
Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které mu umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Vytvoří si základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získá dovednosti v oblasti programování. Naučí se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojí si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využije při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
STAŇ SE ODBORNÍKEM V IT
4-letý maturitní obor s podporou mnoha významných firem
3D projekční systémy
Základy navrhování, sestavování a údržby hardwaru
Práce s aplikacemi, počítačová grafika
Bezpečnost, ochrana, zpracování a využití dat
Navrhování, realizace a administrace počítačových sítí
Programování, web, databáze
Robotika, automatizace a 3D tisk
VHODNÉ i pro holky
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
V konstrukčních, technologických a projekčních činnostech v IT a průmyslových podnicích
Jako vývojář, programátor, specialista IT, správce sítí, aplikací, webů nebo databází, v zákaznické a uživatelské podpoře
Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Jednotná přijímací zkouška z matematiky a češtiny
STÁHNOUT SOUBORY
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp