Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Kyberpodvody
Ve spoluprácí s Českou policijí přispíváme k osvětě a informovaností rodičů žáků školy o nových trendech manipulativního chování pachatelů trestných činů v oblasti falešných investic, podvodech přes inzerát, falešných bankéřů. CHtěli bchom tímto nápomocni k zamezení dalšímu páchání trestné činnosti.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp