Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Výrobní systém Toyota ve výuce
Moravskoslezský automobilový klastr inicioval vytvoření vzdělávacích modulů AUTO ACADEMY pro střední školy na základě požadavků moderního průmyslu na absolventy těchto škol v pěti oblastech: Štíhlé procesy, Logistika, Inovace, Leadership a Projektové řízení.
Účelem těchto modulů je rozvíjet klíčové kompetence studentů technických středních škol a jejich připravenost pro moderní průmysl tak, aby jejich integrace do pracovního procesu byla co nejrychlejší.
K tomuto účelu byly vytvořeny výukové materiály, na jejichž přípravě se podíleli špičkoví odborníci z průmyslových podniků, vzdělávacích agentur a také sami pedagogové.
Vzdělávací materiály jsou doplněny případovými studiemi, praktickými ukázkami a interaktivními hrami.
Na naší škole se tato oblast vyučuje u maturitního oboru Doprava a logistika v předmětu Výroba a logistika. Rovněž je tento učební blok zařazen do profilové části ústní maturitní zkoušky.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp