Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Rozjíždíme přeshraniční spolupráci Interreg
Od dubna 2021 se rozjíždí projekt přeshraniční spolupráce se slovenskou SOŠ automobilovou ve slovenské Trnavě. Prioritním cílem projektu bude zvýšit uplatnění našich absolventů na trhu práce, a to rozvojem a inovací výuky v oblasti diagnostiky poruch benzínových motorů a elektromotorů a v oblasti elektrotechniky.
Název projektu: Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol / Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
Kód projektu: 304011U990
Operační program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z: Evropského fondu pro regionální rozvoj
Prioritní osa: Využívání inovativního potenciálu
Specifický cíl: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
Celkové způsobilé výdaje projektu: 226 317,60 EUR
Partnerská škola: Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
Popis projektu:
Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost absolventů partnerských škol na trhu práce, a to rozvojem a inovací výuky v oblasti diagnostiky poruch benzínových motorů a elektromotorů a v oblasti elektrotechniky. Za tímto účelem budou pořízeny moderní technologie pro uvedené oblasti, umožňující rozvoj praktických dovedností žáků požadovaných zaměstnavateli. Současně budou vytvořeny výukové materiály, podporující rozvoj kompetencí žáků v práci s těmito technologiemi. Specifickým cílem projektu je podpora výměny odborných znalostí a zkušeností pedagogů a žáků a motivace žáků ke studiu a práci v technických oborech. Těchto cílů bude dosaženo realizací výměnných pobytů a exkurzí do firem pro pedagogy a žáky a vytvořením společné internetové prezentace propagující autoopravárenské obory a obory v oblasti dopravy.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp