Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Chcete vyhrat nový iPhone? Pojďte soutěžit...
ÚVODNÍ SLOVO
Nový školní rok 2020/2021 bude střední škola v Jablunkově zahajovat s novým názvem „Střední škola Jablunkov“ a s tím se také váže nové logo. Navrhněte vzhled nového loga a vyhrajte hodnotné věcné ceny sponzorované městem Jablunkov a dalšími sponzory. Hlavní výhrou bude mobilní telefon Apple iPhone.
SPECIFIKACE SOUTĚŽE
Každý soutěžící může zaslat až tři varianty grafického návrhu. Návrhy můžou být zpracovány v grafickém programu nebo ručně nakresleny a naskenovány. Zasílané návrhy budou průběžně zveřejňovány na FB a Instagramu školy. Vaše návrhy loga zasílejte v elektronické podobě ve formátu JPEG 20x30 300 dpi. Tyto náměty poslouží jako inspirace pro vytvoření finálního loga.
Autor poskytuje zadavateli zdarma právo samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky - oprávnění ke sdělování díla veřejnosti, a to šířením vysílání prostřednictvím internetu a dalších datových sítí, oprávnění k rozmnožování díla, oprávnění k rozšiřování díla.
KDO SE SOUTĚŽE MŮŽE ZÚČATNIT?
Soutěž je určena pro žáky 5., 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol a pro studenty středních škol.
POROTA BUDE HODNOTIT podle následujících kritérií:
Identifikační (originalita, rozpoznatelnost, zapamatovatelnost)
Významové (vztah k oboru, srozumitelnost,…)
Estetické (barevná řešení, možnosti abstrakce, …)
Technologické (aplikovatelnost, minimální velikost, …)
! DŮLEŽITÉ TERMÍNY !
20. dubma 2020 – doba, dokdy můžete zasílat elektronické návrhy
07. května 2020 – zveřejnění vítězných návrhů na stránkách školy
ZADAVATEL
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, p.o.
KONTAKTY
Své návrhy zasílejte na sekretariat@sosjablunkov.cz!
Stáhněte si přiložený soubor
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp