Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Beseda k metodice prevence závislostí
Dne 17. 3. 2021 proběhla na Střední škole Jablunkov online beseda vedená instruktory neziskové organizace RENARKON o.p.s. Ostrava. Lektory byli Bc. Klára Badurová a Bc. Lukáš Bílý. Beseda byla primárně zaměřena na prevenci rizikového chování při drogových a nelátkových závislostech, dle metodického plánu prevence.
Besedy v online prostředí se zúčastnili žáci prvních ročníků (1.BC a 1.SI), kterým lektoři zprostředkovali výklad základních pojmů primární prevence a přiblížili jim práci v kontaktním a poradenském centru. Popsali také službu terapeutické komunity Renarkon o.p.s , která pomáhá klientům, kteří se rozhodnou skoncovat se závislostí (alkoholovou i nealkoholovou) nebo s patologickým “gamblerstvím”. Žákům přiblížili problematiku práce se závislými. Beseda byla rozdělena do více bloků, ve kterých žáci měli možnost reagovat na danou problematiku, vyjádřit svůj názor nebo klást lektorům zvídavé otázky. Žáci se zajímali především o to, v jakých podmínkách fungují klienti v terapeutické komunitě nebo jakým stylem života žijí závislé osoby mimo dosah působnosti organizace. Na závěr lektoři poskytli žákům kontaktní údaje poradenského centra ve Frýdku-Místku, na které by se při případných problémech mohli obrátit.
Z pohledu školního metodika prevence (Ing. Ján Zákopčan, PhD.) byla beseda vedena zkušenými lektory, kteří jsou zpravidla v prvním kontaktu s osobami, jež se staly uživateli návykových látek nebo propadly jiné závislosti. Přestože beseda probíhala v online prostředí, lektoři prezentovali danou problematiku velmi reálně a dokázali tak navodit atmosféru, jako by žáci byli v dané situaci přímými pozorovateli na místě události. Při kladení otázek byli žáci bez ostychu a o problematiku jevili aktivní zájem.
Věříme, že pandemická situace brzy dovolí, abychom tuto akci mohli zorganizovat přímo na půdě naší školy. Děkujeme tímto lektorům a organizaci RENARKON o.p.s. Ostrava.
Související odkazy
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp