Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Projektový den na téma voda: Naše škola objevila tajemství řeky Olše!
Ve dnech 2. a 3. května proběhla výprava za poznáním vody. Naši žáci se vydali na pěší stezku kolem řeky Olše. Cesta začala u Střední školy Jablunkov a vedla do Návsí k čistírně odpadních vod. Během této exkurze nejen prozkoumali proces čištění vody, ale také se aktivně zapojili do různých aktivit spojených s ochranou životního prostředí.
Žáci vytvořili mapu okolí řeky, pozorovali přítoky, výpustě, mosty, rostliny a živočichy, kteří v této oblasti žijí. Dozvěděli se, že část tohoto toku je evropsky významnou lokalitou. Poté se žáci přesunuli k čistírně, kde je čekaly další zajímavé aktivity.
V rámci návštěvy čistírny odpadních vod se od pracovníka společnosti SmVaK dověděli detailní informace o čistícím procesu odpadních vod v kanalizačních sítích, postupech při haváriích a záplavách. Kromě otázek k těmto tématům projevili žáci také zájem o budoucí zaměstnání v této firmě.
Společně si také vyzkoušeli vyrobit malé čistírny vody pomocí kamenů, písku, černého uhlí a vaty. Bylo skvělé vidět, že voda, kterou pročistili, byla opravdu znatelně čistější. Dále zkoumali šíření nebezpečných látek v rostlinách a pracovali na projektu "Otrávená řeka", který je seznámil s možnými hrozbami a postupy v případě havárie.
I když se mohlo zdát, že jde jen o zábavu, nebylo tomu tak. Celý den žáci pracovali s náročnými texty, což nebylo vůbec jednoduché. Ale zvládli to všichni. Na zpáteční cestě pomocí mobilní aplikace rozpoznávali léčivé rostliny rostoucí kolem řeky Olše.
Věříme, že tato zkušenost nejen posílila povědomí našich žáků o důležitosti ochrany vodních zdrojů, ale také je inspirovala k aktivnímu zájmu o ochranu životního prostředí.
Děkujeme všem za účast a pracovníkům ČOV v Návsí za skvělou spolupráci.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp