Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Důležité informace pro 1.ročníky
Pozvánka k zahájení školního roku 2023/2024
Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 pro žáky prvních ročníků denního studia se uskuteční dne 4. 9. 2022 v 8:30 hodin v sále Městského úřadu Jablunkov.
Po slavnostním zahájení bude následovat přesun s třídními učiteli do učeben, kde budete seznámeni s organizací školního roku, žáci budou mít možnost odevzdat přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny.
Adaptační pobyt proběhne ve dnech 11. 9. – 13. 9. 2023 v areálu Spálovské mlýny. Náklady spojené s adaptačním pobytem jsou hrazeny z projektu OKAP II, příspěvek žáků na adaptační kurz je 500 Kč.
Schválený příspěvek do SRPŠ pro školní rok 2023/2024 činí 300 Kč, bude vybírán při zápisu dne 4. 9. 2023 společně s poplatkem za čip 100 Kč a s příspěvkem 500 Kč na adaptační kurz.
Nákup učebnic bude organizován prostřednictvím vyučujících v průběhu září, předpokládaná cena učebnic je 2000 Kč.
Informativní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků plánujeme na přelomu měsíců září/říjen,kdy rodiče obdrží základní informace o organizaci školního roku, a taktéž přístupové údaje do systému Bakalář.
Informace ke stravování ve školní jídelně
Váš syn/ dcera má možnost stravovat se v naší školní jídelně,
cena obědu se rovná nákladům na potraviny ve výši 40 Kč. (režijní náklady spojené s přípravou jídel dotuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).
žáci se přihlašují u vedoucí školní jídelny nebo na e-mailu- vedouci.jidelny@sosjablunkov.cz
způsob úhrady je inkasem, k 15 dni v daném měsíci
k úhradě stravného inkasem je nutno odevzdat formulář (viz. příloha) potvrzený bankovním ústavem ,, souhlas k inkasu“ doporučený limit je 1 000 Kč.
odhlášení stravného – den předem do 14.00 hodin, na internetových stránkách na portále https://secure.ulrichsw.cz/estrava/prihlaseni
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp