Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
Hodina prevence.
Řekněme drogám ne!
Dne 7. 12. 2022 se žáci prvních ročníků studijních i učebních oborů naší školy zúčastnili přednášky pod záštitou Okresního ředitelství policie Frýdek-Místek, oddělení prevence. Téma přednášky bylo zaměřeno na drogy, alkohol a na jejich negativní vliv na lidský organizmus a také na trestněprávní zodpovědnost za jejich užívání či nabízení. Žáci si mohli během přednášky vyzkoušet brýle simulující opilost nebo alkohol tester. V průběhu akce byla přehrávána videa, komentovaná policistkou por. Bc. Galiovou, která přiblížila žákům nebezpečnost drog a alkoholu. Ty nás mohou mrknutím oka zbavit přátel, rodiny a šťastné budoucnosti a za souhlas nám nabídnou strádání, samotu a trápení. Záleží jen na nás, zda umíme říct drogám ne. Za zajímavou přednášku moc děkujeme.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp