Kvalitní vzdělání pro mladé
Aktuality a novinky
Zrychlená navigace - HomePage - Aktuality a novinky
V Jablunkově probíhala přeshraniční spolupráce
Střední škola Jablunkov, dne 15. 6. 2022
Střední škola Jablunkov se v posledním roce zapojila do projektu v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika spolu se Střední školou automobilovou v Trnavě. Úkolem tohoto projektu je využívání inovačního potenciálu a zvýšení relevantního obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost žáků na trhu práce.
“Za peníze z dotačního fondu jsme pořídili nové vybavení pro zkvalitnění výuky. Vybudovali jsme specializovanou učebnu základů elektrotechniky a diagnostiky, kterou využíváme jak pro výuku teorie, tak praxe. Žáci si zde mohou přímo ověřovat nabyté znalosti a dovednosti v měření za pomocí těchto technologií,” říká ředitel Střední školy Jablunkov, Ing. Roman Szotkowski.
Za dobu trvání projektu také proběhlo několik doprovodných aktivit. Učitelé teoretické i odborné výuky absolvovali školení k novému vybavení a odborné konzultace s kolegy ze Slovenska. Do projektu se na základě výměnných pobytů zapojily také skupiny žáků, které cestovaly na týden do sousední země. Studenti tak měli možnost zažít různé způsoby výuky, metody a přístupy v obou středních školách, jak na Slovensku, tak v Česku.
V rámci projektu také vzniká česko-slovenská učebnice se sadou pracovních listů, věnující se problematice benzínových i alternativních pohonů. Nyní probíhají závěrečné korektury učebních materiálů, které budou jako výstupy projektu aplikovány od září 2022 do praktické i teoretické výuky na obou zmíněných školách.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.moderniautomechanik.cz (www.modernyautomechanik.sk), kde Střední škola Jablunkov spolu s trnavskou školou průběžně informuje o dění v projektu.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp